2. Jazyk lásky – Slova ujištění

„ Slovo je tak mocné, že dokáže posílit nebo zabít.“

Jednou z možností jak vyjádřit lásku, je používat slova, která budují.

Mark Tweain řekl: „Z dobrého komplimentu bych mohl být živ 2 měsíce.“  To je 6 komplimentů za 1 rok – velmi málo pro toho, který má jazyk lásky – slova ujištění.

Šalamoun kdysi pronesl: „V moci jazyka je život i smrt. Obavy lidského srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“

Slova ocenění a komplimentů mají úžasnou moc, která léčí a navrací člověku emocionální vyrovnanost. „V tom obleku působíš velmi vysoce.“ „Miláčku, nikdo neumí takovou svíčkovou jako ty.“  „V těch šatech jsi jako princezna, jsi velmi krásná.“

Pochválíte partnera za věci, které pro vás dělá? Nebo vidíte jen to, co neudělá a vyčítáte mu, jak vše mu trvá?

„Jsi moc hodný, že platíš a staráš se o účty, vím, že to nedělají všichni chlapi, ale ty jsi úžasný.“
„Moc ti děkuji, že se o mě tak staráš – vaříš mi, vždy mám čisté prádlo a je uklizeno, moc si toho vážím.“

Opravdová láska není v tom, že máme vše, co chceme. Spočívá v tom, že budeme dělat věci pro toho, koho milujeme. Ve skutečnosti to také funguje tak, že když sami kladně přijímáme, máme mnohem větší motivaci toto jednání oplácet a tak partnerovi vycházet vstříc.

Jaká slova používat?

1 – slova, která povzbudí a naplní člověka odvahou

V každém z nás jsou slabá místa, kde se cítíme nejisti. Místa, ve kterých pociťujeme strach. Tento strach nám brání uskutečňovat své plány. Tam nám pomůže partnerovo ujištění, že to dokážeme. Potřebujeme povzbudit.

Skutečný smysl života není ve výkonech a úspěchu, ale ve vztazích. K čemu ti je to, že pracuješ 20 hodin denně a máš plné konto, když vnitřní svět zeje prázdnotou a vracíš se do prázdnoty?

Pokud má váš partner nějaký projekt a váhá se do něj pustit, naplňte partnera odvahou a slovy povzbuzení. Možná váš muž váhá se změnou práce a zná lidi, kteří by mu mohli pomoci – podpořte ho a vyšlete za nimi.  Nebo vaše žena přemýšlí o nějakém kurzu, ve kterém by se mohla rozvíjet – podpořte jí slovy, že vše zvládne.

Vaše slova mohou partnerovi pomoci udělat 1 krok. Pomůžete partnerovi rozvíjet jeho vlastní zájmy. Ale nenuťte ho a nepřesvědčujte o věcech, které si myslíte vy, že jsou pro něj dobré.

Krásný příklad – hubnutí
Jsou muži, kteří tlačí ženy do toho, aby zhubly. „Měla bys zhubnout, máš tady špeky.“ Měla bys cvičit, přibrala jsi.“ Tyto slova nejsou povzbuzující, a žena je vnímá – nemá mě rád. Pokud chce žena opravdu hubnout – sama, můžete jí v tom podpořit slovy: „V tom trikotu na cvičení vypadáš sexy.“ „Líbí se mi, jak při cvičení roztáhneš nožky a jdeš do předklonu.“

Vcítění

Povzbuzování vyžaduje schopnost vcítění a nazírání na svět z pohledu partnera. Musíme se naučit poznat, co je podstatné pro něj.

Když vám žena řekne: „ Ráda bych se přihlásila na kurz hubnutí. Vaše slova by měla znít asi takhle: „Když se do toho dáš, určitě budeš spokojená a uspěješ. Líbí se mi, když děláš svá rozhodnutí a budu ti nápomocen, jak jen to půjde – pohlídám děti, uklidím, připravím večeři …."

Možné je povzbuzovat jen v tom případě, když opravdu poznáme, co je dobré pro našeho partnera.

Ve slovech, která povzbudí a dodají odvahu, jako jsou například: „ Jsem v tom s tebou, budu ti pomáhat, záleží mi na tobě, rozumím ti, jak ti mohu pomoci, jak ti to mohu ulehčit,"- je snaha ukázat, že v partnera věříme. Projevujeme mu tím důvěru a ocenění za to, co se chystá udělat.

V mnoha lidech je více, než si dovedeme představit. Jen je občas brzdí strach z neúspěchu a málo odvahy a to nám může dodat dobrý a milující partner.

2 – slova laskavá

Láska je laskavá, a pokud jí chceme dát ven, používáme dotyk nebo slova.

Ve slovech používáme intonaci hlasu, podle toho nás slova uklidní a nabijí nebo rozčílí a vybíjí. Zkuste si říci s láskou a pak se vztekem: „Mám tě rád, mám tě ráda.“  Vnímejte, co se odehrává ve vašem těle, když tyto slova říkáte s láskou a pak ve vzteku.
Pokud vyslovíme slova s jemným tónem a s láskou, můžeme v nich vyjádřit své pocity a zklamání, ale nebude v nich kritika, která vede ke zlosti. Například: „Jsem smutná a zklamaná, že jsi mu dnes nepomohl s úklidem.“ „Jsem smutný, že jsi mi dnes nepřipravila večeři.“ V těchto klidně vyslovených slovech jsou vyjádřeny vaše pocity, kterým partner rozumí.

„Proč jsi mi dnes nepřipravila večeři, mám hlad.“ „Nikdy mi nepomůžeš uklidit nádobí.“  Když je vyslovíte se zvýšeným hlasem, pak jsou tyto slova kritikou a většinou v partnerovi roznítí stud a vztek, bude se chtít bránit a máte zaděláno na hádku.

Způsob jakým se vyjadřujeme, je velmi důležitý. Jeden starověký myslitel řekl: „Mírná slova odvrací hněv.“

Pokud partner mluví zvýšeným hlasem, je v něm vztek, nechte jej uvolnit. Pokud jej milujete, nechte partnerův vztek odejít a pak mírným hlasem odpovězte. Pokud uděláte chybu, omluvte se, pokud došlo k nedorozumění, vše v klidu vysvětlete. Pokuste se o usmíření a porozumění, ne o prosazování své pravdy - to není partnerství, to je boj.

„Láska nepočítá chyby a nepřipomíná minulost.“

Nikdo z nás není bez chyby. Často neděláme to nejlepší nebo to, co chceme. Někdy zraňujeme své partnery tím, co říkáme nebo děláme. Nejde vymazat minulost, ale můžeme se přiznat k selhání. Tím, že se přiznám ke své chybě, zmírním zranění. Pak záleží na partnerovi, jestli vás odsoudí nebo odpustí. Když hledáme způsob jak to oplatit, nacházíme se v roli Soudce a ten druhý v roli Oběti. Tímto způsobem však v partnerství ztrácíme intimitu.

Odpouštění je cestou lásky – co bylo včera, již není. Odpuštění není pocit, je to rozhodnutí.

„Miluji tě a stojím o tebe, chci ti odpustit, i když to asi bude chvíli trvat. Nechci, aby to, co se stalo, vstoupilo mezi nás a rozbilo náš vztah. Oba máme naději, že se z téhle zkušenosti poučíme. Tím, že jsi se přiznal/a, mohu ti i nadále věřit. Jsi moje žena, muž, a spolu to zvládneme. Jen mi dej prosím trochu času.“ – toto jsou slova ujištění vyjádřena laskavými slovy.

3 - pokorná slova

„Jestli mi neopravíš ten kohoutek, tak budu muset někoho pozvat, ať jej zpraví a vyhodit peníze pro tvou lenost.“ „Když mi nebudeš vařit, najdu si jinou ženu.“ „Když mi nepomůžeš s úklidem, tak nebudu s tebou mít sex.“

Láska poprosí, ale neklade požadavky. Pokud něco od partnera vyžadujeme, stáváme se rodičem a partner dítětem. Od dětí vyžadovat „můžete“, ale vy jste partneři. Pokud vyjadřujeme své touhy a přání způsobem nároků, partnera to určitě odradí. Když své touhy řekneme jako prosby, dáváme druhému volnost a vodítko. „Vzpomínám si na ten úžasný koláč s tvarohem, víš ten, který mi tak chutnal. Našla by sis čas a upekla ho o víkendu?“ Nebo: „Prosím tě, myslíš si, že bys sis našel čas, opravit ty dveře? Bylo by fajn je zase používat.“Těmito slovy vyjadřujeme svá přání a partnerovi říkáme, jak nám může projevit svou lásku.

„Jestli mi neopravíš ten kohoutek, tak...." těmito slovy bráníme lásce a stáváme se rodičem ne partnerem. Ten se bude cítit nemilován a podceňován. Naopak prosbou dáváme najevo jeho schopnosti a to, že může pro nás něco udělat, co je pro nás důležité.

V prosbě jsou možnosti, partner má na výběr – buď zareaguje nebo jí přejde. Láska sama o sobě je volbou,  v tom je její význam. Je krásné vědět, že mě partner miluje natolik, že se bude snažit pracovat na zlepšení vzájemné komunikace, že mu na mně záleží a respektuje mě, váží si mě a snaží se mě potěšit. 

Intimní vztah je vzácný vztah a nemůžeme jej docílit tím, že si budeme dělat nároky. Partner nám sice může vyhovět, ale není to projev lásky, nýbrž to udělá s pocitem strachu.

Prosba dává lásce šanci, požadavek a vynucení jí dusí.

Praktické rady

Pokud neumíte vyjádřit lásku slovy a váš partner je potřebuje k naplnění poháru lásky, naučte se je.

Když uslyšíte krásná slova, napište si je, za několik dní jich budete mít mnoho a pak je uvádějte do praxe. Někdy to jde pomalu, ale vytrvejte, jde o lásku a váš šťastný vztah.

Můžete také chválu na partnera použít nepřímo. Řekněte přátelům, jak úžasná je vaše žena nebo muž – věřte tomu, že se to partner doví. Chvalte partnera na veřejnosti – sklidíte obdiv od druhých i od něj. Nebo můžete napsat partnerovi dopis, jak moc si jej ceníte a co pro vás dělá – dopis se dá číst stále dokola. Napište si věci, které na partnerovi máte rádi a ty nacházejte každý den a hned je oceňte. Ten kdo kompliment přijímá, ať pouze odpoví: „Děkuji, že jsi mi to řekl.“ A pro toho, který jej říká a učí se tyto slova – vnímejte, jaké máte pocity uvnitř těla, uvidíte, že budou velmi příjemné a vaše snaha bude oceněna. Vždy je vše po zásluze odměněno.

Každý z nás má v ruce klíč a může jimi odemknout dveře lásce, pokud opravdu chce.

Jazyky Lásky

1.  Pohár lásky – Pozornost

 

                 3.   Pohár lásky – Skutky, činy

 

                      4. Pohár lásky – Dárky

 

                            5. Pohár lásky – Doteky

                                                                                           Plný pohár lásky

 

                                                                      Jak poznám jazyk lásky

 

                                                 Sex a pohár lásky

 

                          Děti a pohár lásky