2 věc, která drží muže při životě - Sex

Sex

Tak trochu jinak. Nejkrásnější věcí ve světě mužů je sex, milování = žena, hlavně pak ženská vagína – joni, mušlička, lotosový květ, jeskyňka, život…

Pro tuto nejkrásnější věc, dokážou muži plně zblbnout, zradit i zabíjet. Podívejme se i do historie – Helena a Meneálos, Lancelot a Geuinerva, Chrisagon a Bron Win…

Muž skrze milování cítí lásku. V této chvíli je schopen se spojit se svými pocity a emocemi. V této chvíli, muž i žena, spojují svou lásku.

Trošku ze široka

masáž joni, vagína

Vagína -Joni – „Lotosový květ“ – symbol věčnosti, znovuzrození a duchovnosti.

Lotosový květ (vagína) je receptivní. To znamená přijímající. Přijímá a pohlcuje zvenčí.

Pokud je čistá, bez poskvrny je plně otevřená přijímat mužský penis. Barvu má růžovou a vydává svou lákavou vůni. Květ, jehož okvětní lístky jsou jemné. Květ, který láká k opilování, k doteku, laskání a mnozí jej chtějí vlastnit a utrhnout a uschovat na věčnost. „Lotosový květ“, který dává nový život a přispívá ke krásnému prožívání partnerského života.

 

Ztráta

 

Mnoho „Lotosových květů“ však ztratilo svůj půvab. Netouží po doteku, po laskání, v průběhu rozkvětu si vytvořily obranou zeď po špatných zkušenostech – agresivní mužské zacházení, lékařské zákroky, znásilnění, potrat, císařský řez, nenaplněná láska… tato zeď se tvoří postupně, takže si žena ani muž nemusí všimnout, že se něco děje.
Žena, mnohdy z nevědomosti dopustila, aby její „Lotosový květ“ byl zneužíván a ukládal si do svého nitra negativní emoce a tím ztratil svou krásu nebo na něj žena úplně zapomněla.  Při sexuálním aktu se neuvolní, neprožívá slast a orgasmy a reaguje na mužský penis chladně, zlostně a se strachem.
Strach vytváří obranu, obrnění  - například na klitorisu se skrývá neprojevený hněv a nervozita. Na hrázi (místo mezi konečníkem a vagínou) necitlivost a neschopnost se uvolnit, na bodu G -   nespokojenost z předstíraného orgasmu a stydké pysky skrývají stud a strach z otevření se.

Muži pomůžeš i sobě

 Muži, pokud máte ženu s obranou zdí v místě „lotosového květu“ buďte k ní láskyplní, otevřete své srdce a buďte nápomocní v její léčbě. Staňte se léčitelem své ženy a jejího „lotosového květu“. Pomozte ženě navrátit jemnost, vnímavost, lásku, rozkoš a plné prožívání. Je mnoho knih, článků a seminářů, kde se dovíš ty i tvá partnerka jak pomoci oživit a rozvinout „Lotosový květ“ do své krásy. Na naše semináře můžeš přijít sám nebo s partnerkou a dozvědět se mnoho informací a prožít krásný víkend - Joni a Lingam nebo seminář Procitnutím k potěšení. Na těchto seminářích se do hloubky zabýváme léčením joni (vagína) a také lingamu (penis).

 

„Nejkrásnější věc na světě „lotosový květ“ je nektarem pro tebe. Naplňuje tvůj každodenní život štěstím, láskou, oporou, pohlazením. Pij tento nektar s úctou. Pod tvými doteky nechť rozkvétá do krásy, kterou vlastní. Tvůj úd ať jemně masíruje okvětní lísky, které do růžova se zbarví. Velikou úctu jemu vzdej a velikou úctu ti láskou vrátí."

Jak předcházet „stavby zdí“

vaginální mapování

Pár základních návodů, kterými předejdeš ke ztrátě přízně „lotosového květu“ a ženy:

  • přistupuj k „lotosovému květu“ s úctou, kterou si zaslouží. Přicházíš k bohyni Života.
  • Dej jí čas na plné uvolnění, na projevení rozkoše.
  • Masíruj celé její tělo, nejen „lotosový květ“ nebo pahorky výživy (prsa)
  • Připrav místo k milování – zapal svíčky, pusť jemnou hudbu, vyzdob prostor květinami
  • Buď plně přítomen
  • Naslouchej ženiným slovům, pohybům a mimice
  • Dívej se jí do očí s láskou
  • Miluj se s ženou, když je plně připravena a sama tě prosí, ať vstoupíš do jejího lůna.

Vím, že jsem psala více o ženském lůnu. Chtěla jsem ti přiblížit, jak to ženy mají se sexem. 

Vím, že pro tebe je penis druhým srdcem a skrze něj cítíš lásku. Žena která je zdravá, užívá se tvého mužství a sexuálního spojení. Jestliže se brání sexu, pak už víš proč. Můžeš ji pomoci v léčení a tím pomoci sobě k tomu, aby sis mohl užívat sexuálního aktu, tak jak potřebuješ.

Pokračujeme dále v tom, co muži potřebují

1 věc - Svoboda

3 věcHledání odpovědi

4 věcCíl