Děti a jazyky lásky

1.Slova ujištění

– když je dítě malé, tak jej chválíme – ty jsi šikulka už udržíš hlavičku, jsi rychlík, jak lezeš po čtyřech, máš krásný úsměv a malinký nosánek, udělej ještě krůček, hurá, super, jsi úžasný.  Nepoužíváme slova: „ Nemůžeš lézt normálně, neumíš chodit?“
Když dítě roste, naše slova  ujištění se mění na slova odsuzování.  Dítě má 7 let, vejdeme k němu do pokoje a řekneme mu, ať si ho uklidí, po chvíli přijdeme a odsoudíme dítě, za to, že uklidilo jen půl pokoje: „Řekla jsem ukliď pokoj, a podívej se, jaký tu máš stále nepořádek, udělej to jinak nejdeš ven, nepůjdeme do kina." Přecházíme na slova kritiky.

Jde to říci i jinak: „Vou, jsi šikulka, už máš půlku pokoje uklizeno, to je fajn, a věřím, že ten zbytek budeš mít cobydup a jdeme do kina."
Rodiče mají tendenci dítě více odsuzovat, za to co, neudělalo, nebo co se mu nepodařilo. Musíme se naučit děti chválit za to, co se jim podařilo.

Mnoho rodičů si jistě vzpomíná na vlastní dětství, kdy slýchávali: „Jsi tlustá, nic neumíš, všechno zkazíš, jsi ničema, neumíš přibít ani hřebík, nikdo tě nebude chtít, jsi nezodpovědná, nikam to nedotáhneš, to jsi chlap, jak se to chováš…"

Je to pro všechny děti hrůza. A Pokud je jazykem lásky dítěte slova ujištění, tak v dospělosti bojují se svým sebevědomím a pocitem odmítnutí po celý svůj život.

2. Pozornost

DĚTI A JAZYK LÁSKY

Sedět a hrát si sním, nebo jít na procházku, tvořit s ním. Zájmy dětí se samozřejmě mění v průběhu let, jak dítě roste mění se jeho záliby a musíte se měnit s ním, musíte se zapojit.Mnoho dospělých si nepamatuje, co rodiče přesně říkali, ale co s nimi dělali.
„Nikdy můj otec a maminka nezapomněli na mé představení, můj zápas. Vždy chtěli vědět, co dělám.“

Pokud dítěti nedáte pozornost, začne tzv. zlobit. Dítě nikdy nezlobí, jen si vynucuje to, co mu chybí.Pokud je pozornost jazykem vašeho dítěte a vy mu jí dáte, nebude se nikdy bránit být ve vaší společnosti i když již bude dospělé. Bude chtít s vámi trávit čas.

Pokud mu svou pozornost nedáte a zanedbáváte jej, tak v dospívání si jí začne hledat jinde.

3. Přijímání dárků

děti a jazyk lásky

V dnešní době rodiče kupují dětem mnoho dárků, mnohdy zbytečných. Buď si myslí, že jejich dítě po nich touží, nebo jim chtějí dát více, než měli oni sami. Úmysly jsou dobré, ale ne každé dítě je ocení. Když se dárky za pár dní povalují na zemi nebo někde v koutě, nebo dítě upřímně nepoděkuje, tak pravděpodobně jeho jazykem lásky není přijímání dárků. Když však dítě stále děkuje a všem dárek ukazuje, hlídá si jej nebo má čestné místo v jeho pokojíku, našli jste primární jazyk lásky.

Když nemáte peníze na dárky, vůbec to nevadí. Víte, ono dítě nehodnotí cenu dárků, ale vaší snahu. Mnoho dárků se dá vyrobit a někdy to dítě ocení více než nějakou drahou věc. Malé děti si budou klidně hrát i s domečkem z krabice. Nebo vezměte staré hračky a nějak je vylepšete.

4. Služby, skutky

jazyk lásky dárky

 

Malým dětem stále projevujeme službu a skutky – krmíme je, oblékáme, pereme jim, vaříme, žehlíme, píšeme s nimi úkoly, balíme jim svačinu, vozíme je někam. Pro někoho je to samozřejmost, pro jiné výraz lásky. Pokud dítě ocení běžné věci, které pro něj děláte, jsou pro něj důležité, je to jeho jazyk lásky a když budete pokračovat tím naplníte jeho pohár lásky.

Když dítěti spravíte kolo, nebo mu pomáháte se školou, s úklidem pokoje, v jeho srdci je „Můj rodič mne má rád.“

Když vám dítě rádo a stále chce pomáhat v domácnosti i v práci, tak projevuje tímto lásku k vám a pravděpodobně je to také jeho jazyk lásky.

5. Doteky, fyzický kontakt

děti a jazyky lísky

 

Je to jeden z nejdůležitějších jazyků lásky po celý život člověka.  Ať je primárním jazykem lásky cokoli – dárky, pozornost, skutky, činy – tento jazyk nikdy nesmí chybět.

Dotek = citový vztah. To platí i pro děti. Dotekem s nimi navazujeme citové pouto.  Malé děti, kteří jsou často nošeni a hlazeni se emocionálně lépe vyvíjí. Než  děti, kterým  je dotek vzácností. Dlouho před tím, než dítě pochopí význam lásky lásku cítí – dotekem.  Dotek je pohlazení, pochování, polibek, tón hlasu, koupání, oblékání, krmení,chycení za ruku (ne proto, že musí),  přitulení….

Když již máte doma dospívajícího, možná mu nebude moc příjemné, když mu dáte pusu před jeho kamarády. To ale neznamená, že po dotyku netouží.  Když dospívající za vámi chodí a dotýká se vás, jeho primárním jazykem je fyzický kontakt. Nemusíte před kamarády dávat polibek, můžete jej chytit za ruku nebo pohladit na ramenou.

Najděte dětský jazyk Lásky a plňte jejich poháry.

  • Pozorujte své děti, všímejte si jak projevují lásku k ostatním i k vám, pravděpodobně to bude klíčem k jejich jazyku lásky.
  • Zapisujte si, co po vás chtějí, může to být znakem jejich jazyku lásky.
  • Všímejte si věcí, které velmi oceňují, ukážou vám cestu k poháru lásky
  • Plňte dětem pohár lásky do doby než si najdou partnera

Poháry Lásky i dospělých

1. Pohár lásky – Pozornost

 

            2.  Pohár lásky – Slova ujištění

 

                 3.   Pohárlásky – Skutky, činy

 

                      4. Pohár lásky – Dárky

 

                            5.  Pohárlásky – Doteky

                                                   Plný pohár lásky

 

                              Jak poznám jazyk lásky

 

           Sex a pohár lásky