1. Jazyk Lásky - Pozornost

Lenka začala mluvit: „Máme krásný dům, koupil mi auto, dává mi dost peněz, ale nikdy nemá na mě čas“ – rozplakala se. „Když mu řeknu, že chci ať je se mnou, tak odpoví, že teď je doma a že mohu mluvit. Jenže on se dívá na televizi nebo je na počítači a stejně pracuje, nebo mu pořád někdo volá.“

Lenčin jazyk lásky je pozornost. Když mluvíme o pozornosti, mám na mysli úplnou soustředěnou, opravdovou pozornost. Neznamená to jen vedle sebe sedět a dívat se na televizi nebo do počítače, to je věnovaná pozornost programu, ne Lence.

Když vyjdete ven, poznáte, kdo z párů spolu chodí nebo jsou manželé – ti jen jdou, sedí a koukají před sebe nebo kolem sebe.

Pozornost je povídání si a dívání se na sebe. Je to vnímání toho, co partner říká. Nebo můžete dělat věci, o kterých víte, že je partner má rád, které ho potěší, a vy je budete dělat celým svým srdcem – trávíte spolu čas a v plné pozornosti. Věnujete si pozornost a dáváte tomu druhému část svého života, tento čas se již nikdy nevrátí zpět. Plná pozornost může trvat třeba jen 20 minut, ale je to velmi mocný nástroj, jak partnerovi projevit svou lásku.

Často mi muži říkají: „Žena chce, ať jsme s ní pořád.“  Odpovídám: „To není pravda, žádná žena nechce trávit všechen čas s mužem. Potřebuje mít také čas sama pro sebe. Žena jen touží po plné přítomnosti, cítit, že jsi v tuto chvíli s ní. Když jste spolu, musíš tam být – tělem i myslí. Žena ví, jestli jsi u ní, pamatuj, že ona je intuitivní. Takže ti radím – buď s ní, vypni telefon, televizi a myšlenky přepni na ní. Buď s ní s plnou pozorností. Pak stačí hodina a žena je spokojena, naplněna a vrátí ti tou lásku.“

Pozornost je blízkost, je to plné soustředění se na toho druhého.

Dva lidé mohou být v jednom pokoji a přesto, si nemusí být na blízku. Pokud se muž dívá na televizi a povídá si s ženou, není v pozornosti.  Když si hrajete s dětmi a do toho telefonujete, pozornost je roztříštěná.
Když jste pozorní, ten druhý to cítí, je to přenos energií. Když jdou partneři na procházku, nebo hrát třeba tenis, nejde o samotnou procházku nebo tenis. Záleží na tom, že jste spolu, a co se mezi vámi odehrává v rovině vnitřních prožitků – jak se cítíte a co prožíváte.

Pozornost je také naslouchání

Vzájemné naslouchání je příjemný dialog, ve kterém dva jedinci v příjemné atmosféře sdílí bez přerušování své myšlenky, prožitky, zkušenosti, pocity a touhy.
Pokud má váš partner jazyk lásky pozornost, musíte se naučit trpělivě naslouchat – vyslechněte si vše, co vám chce říci a co má na srdci. Když něčemu nerozumíte, nepřerušujte partnera, poznamenejte si otázku a nechte jej dokončit co má ne srdci. Pak se s jemností a láskou zeptejte, jestli dobře rozumíte jeho slovům. Neptejte se znechuceně a už vůbec neoponujte, zvláště u žen. Když vám žena řekne, že má nějaký problém v práci, nepotřebuje od muže slyšet jak má co udělat. Potřebuje pochopení, a aby jí naslouchal, aby naslouchal její bolesti. Poslouchejte tak dlouho, dokud nezachytíte volání o pomoc, podporu a pochopení.
Mnoho z nás neumí naslouchat. Hodně času věnujeme přemýšlení a mluvení. Proto naučit se naslouchat, může být velmi těžké. Znáte pořekadlo: „ Odvážnému štěstí přeje.“ Proto pokud víte, že jazyk lásky vašeho partnera je pozornost a máte ho rádi, musíte se naučit mu naslouchat.

V praxi to vypadá takto:

  1. Když partner hovoří, dívejte se mu do očí, tím se nebudete rozptylovat a on ví, že mu nasloucháte
  2. Když nasloucháte, nedělejte nic jiného. Pokud nemáte čas, řekněte mu to a domluvte se, kdy si popovídáte s plnou pozorností
  3. Nezapomeňte vnímat pocity. Zeptejte se sebe: „ Jak se teď asi cítí?“ Pokud znáte odpověď, ještě se ho zeptejte nahlas: „tak se mi zdá, že jsi smutný nebo zklamaný, že……… Tímto dáte partnerovi prostor k tomu ujasnit si pocity a zároveň získá pocit, že mu nasloucháte.
  4. Sledujte řeč těla – to vám prozradí, jak se cítí – svraštěné čelo, zaťaté pěsti, těkavost, třesoucí ruce, slzy aj. Někdy mluvíme jinak než naše tělo. Požádejte partnera o bližší vysvětlení, ať opravdu víte, co prožívá.
  5. Neskákejte do řeči. To bývá velmi těžké, neboť naše pozornost poslouchat vydrží cca 17 sekund.

Před rozhovorem si můžete pro sebe říci (velmi to pomáhá, doporučuji):
„Budu se plně soustředit na to, co říkáš. Zdržím se jakékoli sebeobrany nebo obviňování. Nebudu stát na svém názoru, protože mým záměrem je zjistit, co si opravdu myslíš a cítíš ty a ne obhajovat sama sebe nebo tě napravovat. Mým cílem je pochopit.“

PS: Pokud je jeden z partnerů Mluvka a druhý Mlčoch, může to být fajn jen na začátku. Později Mluvka zjistí, že o Mlčochovi vlastně nic neví.

Partnerské aktivity

Je to vše, co děláte rádi spolu. Není ani tak podstatné, co děláte, ale proč to děláte. Smyslem společných aktivit jsou společné zážitky a prožitky tak, ať si můžeme říci: „ Záleží mu na mě, záleží jí na mě“. „Je ochotná věnovat svůj čas tomu, co mám rád.“ „Našel si pro mě čas a dělá to, co mám ráda.“

Takto mluví láska a pro některé jedince je to nejsilnější hlas. Tímto hlasem pozornosti se plní jeho pohár lásky.

Namítáte a říkáte si:„Kde na to mám vzít čas?“  Udělejte si ho tak, jak si děláte čas na oběd, večeři, nebo své aktivity.

Proč? Pro vztah je to stejně důležité, jako je jídlo důležité pro tělesné zdraví.

Vyžaduje to plánování dopředu?  Ano, určitě

To se budu muset vzdát nějakých svých aktivit, že? Možná ano, ale vrátí se vám to v podobě lásky k vám.

To asi znamená dělat věci, které mě úplně nebaví, že?  Zcela určitě.

Stojí to za to? Bez pochyb.

A co z toho budu mít? Radost ze života s partnerem, který bude mít jistotu vaší lásky a vědomí. Že jste se naučili mluvit jeho jazykem lásky a jeho pohár lásky dokážete vždy naplnit.

Jazyky Lásky

   2.  Pohár lásky – Slova ujištění

 

                 3.  Pohár lásky – Skutky, činy

 

                      4. Pohár lásky – Dárky

 

                            5. Pohár lásky – Doteky

                                                                             Plný pohár lásky

 

                                                       Jak poznám jazyk lásky

 

                                        Sex a pohár lásky

 

                 Děti a pohár lásky