Miluji tě

Prostě tě jen miluji. Miluji za každých okolností. Láska bez podmínek, bez hranic. Láska, která zahřívá, i když nejsme zrovna krásní, bohatí, uznávaní.

Miluji tě člověče takového jaký jsi.

Miluji tě se všemi radostmi i smutky, starostmi i nezdary.

Miluji tě bohatého i chudého.

Miluji tě štíhlou i baculatou.

Miluji tě namalovanou i nenamalovanou.

Prostě a jen: „Miluji tě“.

Tato láska přijímá vše, aniž by za to něco požadovala. Nejde zvětšit, nemůžeme jí zničit, ona prostě je. Tato láska nás učí milovat i ty bezvýznamné živé tvory, jako součást sama sebe.

Tuto lásku jsou schopni dávat lidé, kteří jsou velmi zralí a celiství. Nepotřebují ze vztahu brát to, co jim schází, aby zaplnili prázdná místa své osobnosti. Celistvý člověk do jakéhokoliv vztahu dává, aniž by něco požadoval. Nemůže se dočkat toho, že může dávat. Tato láska je pro nás všechny ten největší dar, je tou nejdůležitější věcí pro život.

Pokud je tato láska „Miluji tě“ ve vztahu, není tam místo pro žárlivost, závist, nátlak, nejistotu a strachy.

„Miluji tě“ je skutečná láska. Je to jediný skutečný zdroj lásky, který pochází od samotného Stvořitele. Tato láska je vložena do srdce každého člověka, který o tuto lásku stojí a touží jí projevovat.

Miluji tě a hotovo, jsou slova, která řekne jen člověk, který ví, že na světě není nic neměnné a nic jisté.

Láska není vztah, je to stav mysli, kdy člověk za žádných okolností vědomě neublíží žádnému jinému tvoru. Je to základní součást osobnosti člověka.
Lidskost se rodí v člověku jen tehdy, když má láskyplné srdce.