Tantra jako nejúčinnější dieta?

- z pohledu muže

Ano, chci to takto  napsat, protože mnoho z nás si pod pojmem dieta představí  střídmost často spojenou s omezením  a někdy také očistu těla.  Máte pravdu, takto význam diety  vnímáme.
Jsou to ovšem pojmy, které mohou mít mnoho jiných významů a já bych se rád pokusil,  tentokrát z pohledu muže - technika, tedy rozumem, vysvětlit „co je to Tantra“ , tedy jak ji vnímám já. Jelikož je tento text napsán hlavně pro muže, bude mou snahou používat  strohé věty tak, aby zde byla patrna logika. Alespoň doufám. Tak tedy - můžeme začít.

Co je to tantra?

Správně by měla otázka znít: „Co jsou to tantry?“, ale raději si to nebudeme komplikovat. Tak tedy : Tantra je obecně vzato velmi sofistikovaná technologie nauky nebo chcete-li jinak metodika poznání. Není to žádné náboženství, kult, věda či filozofie a už vůbec ne sex a porno. To bych také mohl povrchně označit politickou stranu za filatelistický kroužek, protože se tam vybírají  známky. To jen pro ty, kteří tantru považují. Bohužel pánové, těsně vedle. Zřejmě neregistrujete nic jiného než to, že tantra se zabývá sexem. Tantra se nezabývá „jen“ sexem, ale mimo jiné i o sexualitu člověka, což má úplně jiný význam. Je to jako menstruace-demonstrace, všude teče krev. 

Zamyšlení

Je potřeba si uvědomit účel tantry, její smysl  a význam pro člověka, zvláště v dnešní  době. Tantrismus  se po mnoha tisících letech opět probouzí a rozšiřuje do celého světa, kde zažívá svůj rozkvět. Proč asi tomu tak je? Asi proto, že jej zoufale potřebujeme. Myslím nás všechny – lidstvo.

Vysvětlím.

Když jsme toto téma  důkladně rozpitvávali, došli jsme k závěru, že tantra je vlastně DETOXIKACE. Tedy velmi jednoduše řečeno za použití moderní fráze. Detoxikace, jak jsem již psal,  je spojována s dietou a proto jsem článek nazval ….nejúčinnější dieta.

Proč nejúčinnější?

Protože se detoxikujeme jak na fyzické úrovni, tak i na duchovní a to neustále. Tantra je tedy nekonečný proces, životní cesta nebo také životní styl a vede nás k vlastním kořenům, k samotné podstatě bytí a jeho vědomí. Čím čistější budeme, tím více budeme vnímat tento svět se vším, co nám nabízí. Čím více budeme citlivější a vnímavější, tím více se nám budou odhalovat další „toxiny“ v naší duši i těle. Tantra se necvičí jako aerobic,  ani nestuduje,  tantrou člověk žije.

 Tantrismus se praktikuje.

Nejdříve obecně a kostrbatě s nejasnými výsledky. Každý máme svou vlastní startovací laťku v úrovni, které jsme doposud dosáhli. Tantra myslí i na to a zcela respektuje rozdílnost vnímání každého jedince. Nejsme jen malí či velcí na těle, ale i myslí, její otevřeností. Praktikovat znamená prožívat, trénovat, rozebírat,  vybrušovat, opětovně prožívat a vnímat s nově získaným nadhledem. Kdysi tradiční a přirozené, ničím neovlivněné techniky učení a pozorování světa bez předsudků a cenzury společenských či jiných norem a předpisů, svobodný způsob myšlení a otevřené chápání životních procesů, nás povedou k samotné podstatě všeho. Budete se dívat na svět jinak, rozhodovat jinak, žít a život prožívat jinak. Řekl bych žít s lehkostí a s nadhledem. To se odrazí v práci, ve vztazích, zdraví a abych nezapomněl na ty nedočkavce….ano, je tam konečně i ten sex, tedy v sexu.
Tantrismus je výzva a vy ji můžete přijmout či odmítnout. Odmítnout znamená vzdát se nabídky, ztrátu, zjednodušení a neúplnost chápání. Logicky –nemáme-li všechny informace, nemůžeme objektivně hodnotit.

Každý má svou cestu

Přijmout tuto cestu znamená práci navíc, tedy budete bohatší o informace, zážitky a prožitky, a na základě toho, se tak či tak rozhodovat. Budete mít výhodu, protože budete mít „technologii“- tantry na to, abyste proměňovali svůj svět. A uvidíte, že je úchvatný a krásný!
Pomůžeme vám vydat se na tuto cestu, otevřeme oči, uši a všechny smysly. Tak, jak to naučila nás.
Kde? Na našich  workshopech, kurzech, besedách a seminářích. Stačí jen rozhodnout se, vybrat kde a kdy, a přijít. To už musíte jen a jen vy sami.

Připomínám, že každý jdeme svou vlastní cestou a nikdo nemůže projít vašim životem za vás.
Ale můžete jít s námi. V tom vám pomůžeme a věřím, že se budeme všichni dobře bavit. A o to jde.

Těším se na shledání s vámi, René Manthee    

Můžete si přečíst názor také z ženského pohledu.