Zázraky

Jsou nebo ne? Posuďte sami.

Náš názor je, že zázraky se dějí každičký den. Když se člověk dívá a vnímá sebe i kolem sebe vše, spatří mnoho zázraků.

♣  Největší zázrak je život sám. Když si uvědomíme, jak dokonalé je naše lidské tělo, a nejen to,
    ale i těla všech živočichů, není větší údiv.
♣  Srdce nikdy neodpočívá - bije a rozvádí krev po celém těle celých 24h denně.
♣  Plíce také nepřestávají pracovat - stále dýcháme i když spíme.
♣  Naše buňky se znovu a znovu obnovují.
♣  Tělo se stále brání proti virům.
♣  Naše svaly poslouchají, když dáme pokyn.
♣  Mozek stále pracuje, i když meditujeme.
♣  Tělo se samo čistí - odpad odchází ven. Samo si určí, co si nechá a co ne.
 ♣  Samo se léčí i hojí, my mu jen pomáháme.

Úžasné nemyslíte, když vědomě víme.

Další zázraky.

♣  Vzduch, vítr, vánek, vichřice… Odkud jsou?
♣  Voda – říčky, řeky, moře, oceány. Kde se vzala?
♣  Zázrak je, že máme krásnou Zemi (jen je smutné, že jí my lidé zabíjíme). Země, která nás živí i léčí.
    Na každou nemoc, nám poskytuje lék. Kde se to vše vzalo?
♣  Zázrak je slunce, které nám dává světlo i teplo. Kde se vzalo?
♣  Oheň, je druhé slunce, a ještě, dívat se do ohně, jaká krása. Energie, která je všude a ve všem.
     Kde se vzala?
♣ A co emoce, ty, které každý den máme. Lásku, nenávist, zlobu, něhu, strachy, pochopení, poznání.....odkud jsou?

Neznáme odpověď. To vše, a jsou další, vnímáme jako zázraky,  které si mnozí z nás ani neuvědomují.

Tak moc se někteří věnují své kariéře, penězům, hmotným majetkům, co si o nich myslí druzí, jak ovládat druhé, že nevidí a nechtějí vidět, jaké dary máme. To vše je ale pomíjivé. Nenaplní naše srdce, nenaučí nás otevřenosti, sdílení, jemnosti, lásce, vděčnosti, otevřené náruči, ve které se můžeme schovat, když je nám smutno. Ale může nás to vést k poznání sebe samých, k odpovědnosti za svůj život.

Jak vnímáme odpovědnost?

Převzít odpovědnost za svůj život je velmi těžké rozhodnutí. Myslíme si, že jedno z nejtěžších. To znamená, že vědomě jsme odpovědni za všechny své činy, myšlenky, slova, sny a přání. Když máme v úmyslu někomu ublížit, musíme také nést následky. Vše co řekneme, musíme myslet vážně. Odpovídat za svá slova – říkat vždy pravdu, nelhat sobě ani druhým. Musíme znát významy slov, abychom vždy použili ty správné. Odpovídáme za své rozhodnutí, neměníme ho, jak se nám to hodí. Přijímáme pravdu, která někdy hodně bolí, ale je také léčivá. Vždy nás to posouvá dál v našem poznání, a my chceme poznávat. Vidět to, že lidé, se kterými se stýkáme, jsou našim obrazem, ukazují nám, jací jsme. Bereme všechny překážky, jako lék. Posloucháme své tělo a léčíme jej. „Nejlepším lékařem je člověk sám sobě“. Někdy potřebujeme poradit - ale vždy jednáme podle svého srdce. Nenecháme se ovládat druhými. Nesvádíme vinu na druhé za naše nezdary, a za to, co se nám děje.

Pohled do sebe

Uvědomujeme si, že je třeba, se vždy podívat do svého nitra a přijít na to, co děláme špatně, že se nám v nějaké oblasti života nedaří. Toto uvědomění není lehké.
Když už si člověk myslí, že vyřešil něco, co ho trápilo, přijde zkouška a ne vždy uspěje na první pokus, někdy se musí vše opakovat.
Když vše dělám odpovědně a s vědomím, že chci, tak se také dostane odměny, a ta je vždy nejsladší. Je to poznání sebe, své víry, energie, síly a lásky.

Láska - je zázrak?

Zázraky také vznikají z lásky, láska je vytváří a také přitahuje. Třeba jste někomu, nebo sobě, dali dárek, který měl pro toho člověka, nebo pro vás, velkou cenu ( nemyslím cenu peněžní).Kolik lásky jste cítili?
Ten zázrak lásky vznikl uvnitř vás – och, jak krásně hřeje a třeba i vnáší do očí slzy štěstí. To je zázrak, nejde chytit, jen jej plně cítíte. Chceme-li dávat a přijímat lásku a zázraky, pak to jediné, co potřebujeme, je opravdu chtít.
Každý z nás je klubíčkem lásky. Jsme-li ochotni otevřít svá srdce a milovat sami sebe i druhé, náš život bude plný zázraků. Budeme vidět, budeme vnímat, budeme dávat, budeme přijímat, budeme šťastni a plni lásky.
Zázraky se dějí, jsme-li ochotni lásku dávat i přijímat.
Pokud teď máte nějaké přání, představte si danou věc ve své mysli a pak otevřete své srdce.
Zázrakům někdy může bránit naše mysl. Ale věřte si, milujte a nechte projevovat lásku v každém skutku, v každé činnosti, v každém přání. Dávejte tolik lásky, kolik umíte. Odpusťte těm, kteří si vás nevážili. Pamatujte si, že je snadné milovat, když jste obklopeni milujícími lidmi. Ale výzvou je nepřestat milovat, i když okolí láskyplné není.

Zázraky jsou také nečekané události, které nám přinesou více, než jsme chtěli. Často přicházejí na naše volání z hloubi duše, když jsme v krizi, tam saháme na samé dno. Naše duše nás vyslyší, jen je smutné, že pak na ní jakoby zapomeneme. Přitom ona zná odpověď na každou naši otázku a vždy je připravena nám pomoci.

Ztište se, ponořte se do sebe a spojte se kdykoliv se svou duší, se svým druhým Já a požádejte o pomoc. Odpovědi budou přicházet a začnou se dít zázraky.

Největší zázrak je život sám.

Ty jsi ten zázrak, ty jsi jedinec, ty jsi dokonalost, ty jsi boží dítě. Můžeš mít vše, co si přeješ, máš neomezené možnosti, nic tě nemůže zastavit. Jen ty si dáváš své hranice, jen ty jsi zodpovědný/á za vše, co máš a co chceš. Tvé myšlenky, sny a přání tě dovedou tam, kam chceš. Nikdo jiný to udělat nemůže.