Jak se naučit mluvit?

Mluvit slova – znamená vyjádření našich pocitů, citů, přání a myšlenek.
„ Přála bych si, abys se mnou více mluvil a naslouchal mi.“

Je to touha po důvěrnosti. Jak se můžeme k někomu přiblížit, když jej neznáme? Pokud chce manžel přesvědčit ženu o své lásce, musí se k ní více přiblížit. A pokud je pohárem lásky pozornost a naslouchání, musí se to partner naučit, jinak pohár její lásky vyschne a zůstane prázdný.

Někdy je velmi těžké se otevřít. Už v dětství nám zavřeli dveře – když jsme něco chtěli, bylo nám povězeno, že na to nemáme peníze, nebo když jsme něco neudělali, rodiče na nás křičeli. A tak jsme se naučili nedávat nic najevo. Ale musíme zpět dostat ke svým pocitům vyjadřovat je, každý člověk je emocionální bytostí.

Jestliže se potřebujete naučit vzájemnému naslouchání a mluvení, tak si noste s sebou notýsek a tužku a během dne si zapisujte pocity, které máte mimo domov.

Udělejte si dvě kolonky., do kterých budete zapisovat, např.:

1 – událost                                                                                   2- pocit

Mám odevzdat projekt do 3 dnů                                 Strach, obavy, napětí

Fronta v obchodě                                                                       Vztek

Sprdunk od šéfa                                                                       Ponížení

 

Tímto způsobem si začnete emoce více uvědomovat. Když přijdete domů, o těchto pocitech mluvte s partnerem. Pokud jste sólo, tak mluvte s dobrým přítelem. Za několik týdnů si vše osvojíte a budete se cítit přirozeně, volně a vaše sebevědomí se posílí.

„ Z našich myšlenek, názorů, pocitů a přání vycházejí naše rozhodnutí. U každé životní události prožíváme nějaké emoce a podle nich pak jednáme. Tento proces se nazývá – sebevyjádření.“

Přehoďte si role nebo se naučte vzájemnému sdílení

 – vyhraďte si čas během dne, kdy každý z vás řekne aspoň 2 -3 události, které během dne prožil a vyjádří u nich také své pocity. Za několik dní opět zjistíte, že vám to jde už samo a cítíte se uvolněně a přirozeně.