Může být žena opravdu šťastná?

V minulém článku jsem napsala o zdraví ženy, nyní odpovím, zda opravdu může být žena šťastná.

Ano může, ale musí vyjít za svou dosavadní komfortní zónu.
Přicházejí ženy, které říkají, že musí probudit svou ženskou sílu, ale neví jak a co to vlastně je.

Co je ženská síla.

Ženská síla je uvnitř nás, vychází z naší vlastní podstaty, je to naslouchání vlastní intuici, která je mnoho let potlačována. Málokterá žena naslouchá sama sobě, svému tělu, svým myšlenkám, pocitům, citům, přáním, snům. I když se je snažíme vyslovit či vyjádřit, mnohdy nám je druzí pošlapou. Ti druzí myslím – muž, rodina, známí. Ne že by chtěli, ale protože sami žijí ve lži, v závisti a strachu.

Šťastná (probuzená) žena si vezme zpět svou sílu a tím, každé její rozhodnutí vychází z jejího vnitřního světa. Ona si je vědoma, že tím roste a vytváří lepší svět a přispívá tak k posílení celého svého rodu a rodu žen. Nešťastná (neprobuzená) žena ukrývá svou moc za strachem z okolí.

Pojďme se podívat na vlastnosti šťastné ženy – ta, která má svou sílu, a ženy nešťastné – ta, která ještě nepřevzala svoji sílu.

1.Zodpovědnost za život

Šťastná žena:  je si vědoma toho, že musí převzít zodpovědnost za svůj život. Za vše, co se v jejím životě děje, co dovolí, co říká, jak smýšlí nese odpovědnost. Ví o svých silných i stinných stránkách a stále na sobě pracuje. Ví, že její životní cesta je plná léčení, uzdravování starých traumat, kladení otázek a nacházení odpovědí, vstupování za své hranice a strachy a je si vědoma toho, že nesmí ustrnout. Uvědomuje si, že neléčí jen svou minulost, ale celou minulost všech žen a připravuje dalším generacím čistotu, krásu a lásku.

Nešťastná žena: zůstává stát na místě a zodpovědnost za svůj život hází na druhé. Nechce nic měnit, je ráda ve svém pohodlí, je ráda obětí, poněvadž ji někdy přináší soucit od druhých a neví, že je to jen hra.

Co dělá šťastná: povídá si a naslouchá své intuici, ptá se jí, jestli jedná v souladu sama se sebou, jestli je její rozhodnutí ze strachu či naučených vzorů. Pokud ano, rozhoduje se nově, podle svého vlastního přesvědčení. Zvedne se a hledá způsoby léčení svých zranění a strachu, hledá podporu, kterou potřebuje k růstu a ví, že tyto změny jí přináší a přinesou lepší život a že to bude stát za to.

  2. Úcta k tělu

Šťastná žena: přijímá a váží si svého těla. Naučila se milovat sebe sama, uvědomuje si, že její tělo je její, že jiné mít nebude, ví, co pro ni znamená, co vše jí dává. Pečuje o něj, naslouchá mu, když potřebuje odpočinek, dopřává mu pohyb i masáže, dopřává mu vydatnou a zdravou stravu. Uctívá svůj měsíční cyklu a žije s ním v harmonii. Ve velké úctě zachází se svou jóni, dělohu vnímá jako nejcennější dar, skrze který přichází nový život. Chrání si svou sexualitu a intimitu. Když cítí bolest nepřehlíží jí, ví, že tělu něco schází.

Nešťastná žena: odsuzuje své tělo, nesnáší ho, závidí druhým ženám, nestará se o něj, přemáhá ho, nenaslouchá mu. Odsuzuje svůj cyklus, používá hanlivá slova pro menstruaci i na částech těla. Nectí sexualitu a svůj ženská poklad vydává jen tak ba jej dokonce zneužívá.

Co dělá šťastná: každou chvíli ocení své tělo, poděkuje mu za vše, co pro ni dělá. Pohladí jej s láskou a nechává hladit i objímat. Před zrcadlem sama sobě říká komplimenty. Nevadí jí, že má špeček navíc, je její, a to je ona. Nehrbí se a neschovává. Miluje se, když chce, řekne si, po čem touží. Nedovolí muži, aby jí zneužíval. Ví, že její tělo je zázrak a drahocenný diamant, ví, že ona je drahocenná.

3. Naslouchání vnitřnímu vedení

Šťastná žena: ví, že její intuice je tím správným kompasem, který vede její kroky, plně jí důvěřuje. Naslouchá ji, mluví a jedná podle vnitřního kompasu. Je ve stálém kontaktu se svým tělem, srdcem i dělohou. Její vnitřní vedení promlouvá skrze slova i pocity a naučila se díky tomu, že cítí, vědět kdy je vyslovena či vyjádřena pravda nebo lež. Její vnitřní hlas jí vždy odpoví, proto také nemusí užívat věty: „Já nevím“, ONA VŽDY VÍ.

Nešťastná žena: nenaslouchá tělu, nenaslouchá ani svému vnitřnímu vedení. Její intuice hovoří, ale stále tišeji a tišeji. Nevěří jí, neboť vnější hlasy jsou pro ni důležitější. Nechává se ovlivňovat okolím a řídí se podle příkazů a návyků většiny. Nežije svůj život, ale život druhých.

Co dělá šťastná žena: věří svému vnitřnímu kompasu, ví, kde investovat svůj vzácný čas a kde je to zbytečné. Když jí přijde vize, nápověda, inspirace a cítí takovéto chvění a vzrušení, jde za tím. Nedělá nic, co ji nenaplňuje a co ji svazuje. Pokud se cítí stažená tak ví, že musí udělat jakoukoli změnu.

4.Názory a úsudky

Šťastná žena: zjistí si odkud pochází zranění, která má a změní svůj názor i návyky tak, aby se nic neopakovalo. Nevěří všemu, co slyší či vidí, vytváří si své vlastní úsudky, které s ní musí souznít. Nestydí se říci co si o konkrétní věci myslí.

Nešťastná žena: nemá své vlastní názory, řídí se druhými. I když nesouhlasí s nějakým výrokem, mlčí.

Co dělá šťastná žena: řídí se svým rozumem, cítěním a citem. Nedá se jen tak oblafnout.

5) Vášeň

Šťastná žena: Ví, kde je vášeň, jak ji získat a udržet. Do všeho, co dělá dává vášeň. Žije naplněný a inspirující život a ví, že je ho hodna.

Nešťastná žena: vášeň vnímá jen v sexu. Neví, co je to naplno se smát, plakat, tančit či zpívat. Vášeň nahradila smutkem a žárlivostí.

Co dělá šťastná žena: dělá to, co miluje, co je blízké jejímu srdci. Neztrácí čas v tom, co nemá ráda. Ví, že vášeň má v sobě a rozvíjí ji. Věří, že Stvořitel ji dal vášeň k tomu, aby mohla obohatit svůj život a život celé planety, že může žít šťastně a nikdo ji nepřesvědčí o opaku.

Více o vášni se můžeš dozvědět v sekci Klíč.

6) Víra

Šťastná žena: je věrná tomu, čemu věří. Víra je její podstatou. Věří v sebe, prezentuje své poslání, a to čemu věří žije. Ví, co sama znamená, zná svou sílu i zranitelnost. Vše dává najevo pro ostatní, neboť si uvědomuje, že jim dává klíče k jejich naplněnému životu. Její víra posiluje druhé ženy. Uvědomuje si, jak moc je důležité pomáhat ženám, protože nejsilnější jsme, když se podporujeme a pomáháme. Ženy pro ni, nejsou konkurencí, ale sestrami. Zbavila se závisti, protože věří, že závist pochází z nedostatku víry v sebe a sebelásky.

Nešťastná žena: nevěří sobě ani ničemu jinému. Ženy odsuzuje, pomlouvá, pohrdá jimi a neuvědomuje si, že pohrdá nejvíce sama sebou.

Co dělá šťastná žena: Stojí si za tím, co je pro ni důležité, je pravdivá k sobě i druhým. Určuje si své hranice, říká Ano i Ne. Vytváří si své vlastní pravidla, kterým důvěřuje. Pomáhá ženám, sestrám najít svou jedinečnost, protože ví, že každá z nás je jedinečná, má svůj talent a svou vlastní krásu. Uvědomuje si, že když pocítí závist k jiné ženě, že ona je jen zrcadlem jejich neprojevených vlastností. Vše, co se nám líbí či nelíbí na druhých, co jim závidíme, co odsuzujeme, máme také my sami. Šťastná vědomá žena ví, že vzájemná podpora v nás vytváří sebejistotu, sebelásku a sebeúctu. A když bude šťastná každá žena, budou šťastni všichni.

 

7) Strach

Šťastná žena: uvědomuje si své strachy, pracuje na nich a postupně vchází do strachu, aby jej odstranila. Je velmi odvážnou ženou. (Znám mnoho odvážných žen, které si to ani mnohdy neuvědomují, že jsou odvážné).

Nešťastná žena: nevstoupí za hranice strachu a nechá se využívat a zneužívat. Libuje si v označení „oběť“.

Můj obdiv: Už jen to, uvědomit si strach, najít ho (skrývá se všude tam, kde není opravdová láska) chce velkou, velkou odvahu. Jít za své hranice a stále je posouvat dál a dál, setkat se se svými „bubáky“ a mnohdy riskovat vše, co žena má, to chce odvahu. Mnoho mužů nemá tuto odvahu, vejít do neznáma nebo jen něco změnit. Všechny ženy (i muži) mají můj velký obdiv, vím, kolik sil mnohdy stojí za tím postavit se strachu. Nejtěžší je udělat první krok, uvědomit si a vstoupit do prvního ze strachů.

Prosím, nikdy se nebičuj za to, že máš strach. Je naší přirozeností a je dobrý sluha. Když si uvědomíš, že máš z něčeho strach, přijmi jej, řekni si: „Mám strach, je to v pořádku. Co bych udělala, kdybych strach neměla?“ Udělej to. Možná se ještě zeptáš sama sebe: „Co nejhoršího se může stát, když vejdu za hranici strachu?“ ať je odpověď jakákoli, vejdi. Strach je obrácená strana odvahy a odvaha plody přináší.

8) Obviňování

Šťastná žena: si je vědoma toho, že ne všechno se podaří na první pokus, někdy musí na jedné věci pracovat delší dobu, ale nikdy se NEOBVIŇUJE. Netrýzní sama sebe, nenadává si a neponižuje se. Vždy používá věty jako: „I když se mi to nepodařilo tak jak bych chtěla, nevadí, jsem fantastická, dokázala jsem udělat první kroky a příště se mi to již podaří.“ Nezoufá, ale hledá řešení. I když nemá „dobrý den“, postaví se a jde v před. Nevzdává se.

Nešťastná žena: po prvním nezdaru končí, rychle se vzdává. Obviňuje se a trestá sama sebe. Obviňuje druhé a nadává, že nic nefunguje.

Co dělá šťastná žena: je vytrvalá. Ví, že pokud žila 10let bez své síly může jí 10let trvat, než ji opět najde. Neuráží a neobviňuje sebe ani druhé. I když se něco nepodaří ihned, může se cítit smutně, ale vždy opět povstane.

9) Zranitelnost

Šťastná žena: si uvědomuje, že je zranitelná zvláště ve svých emocích a svém srdci. Neskrývá své skutečné emoce. Vše, co cítí dává napovrch, nic nepotlačuje. Na svých stinných stránkách pracuje. Když potřebuje pomoc, nestydí se říci si o ní.

Nešťastná žena: nepřizná si to, co cítí. Vždy chce vše sama zvládnout, a přitom se velmi trápí.

Co dělá šťastná žena: je si vědoma svých hranic, co zvládne a co ne. Nestydí se za svou zranitelnost, nestydí se za svůj pláč či smutek. Je si vědoma, že je nedokonalá a občas dělá chyby, když se tak stane dívá se na své nezdary se soucitem. Ví, že zranitelnost neoddělitelně patří k lidskosti a když ji akceptuje, přibližuje se sama k sobě a rozšiřuje tím možnosti své svobodné volby.

10) Radost a potěšení

Šťastná žena: ví, že radost a potěšení musí být její součástí života. Uvědomuje si, že je HODNA toho dostávat velké množství radosti a potěšení v různých formách a z různých míst. Naučila se radovat z maličkostí i z velkých věcí. Raduje se z nového dne, z růže, která kvete, z východu i západu slunce, cítí z každého jídla potěšení, radost ze svého těla, které hýčká…. Raduje se z každé intimní chvíle, hýčká svou sexualitu a z milování chce mít potěšení. Vybírá si vztahy, které ji naplňují, kde je hýčkána a opečovávaná. Vztahy, které ji přinášejí ještě více radosti a potěšení, které dává sama sobě.

Nešťastná žena: je závislá na druhých, čeká až oni ji dají radost a potěšení. Tím mnohdy bývá zklamána a trpí, nakonec se stává nevrlá, závislá, nesoucitná a zlá.

Co dělá šťastná žena: nachází radost ve všem, co jí život přináší. Vybírá si jen to nejlepší, to, co jí zahřívá u srdce a naplňuje láskou.

11) Vztahy

Šťastná žena: obklopuje se lidmi, kteří ji opravdu milují, vnímají a podporují.

Nešťastná žena: zůstává ve vztazích i když ví, že nemají pro ni žádnou cenu, nejsou podporující v jejím růstu, radosti a vášně. Možná se bojí být sama, možná si myslí, že si nezaslouží více, možná má strach odejít, protože by jí ostatní odsoudili, pak ale odsuzuje sama sebe k záhubě a životu bez lásky a úcty.

Co dělá šťastná žena: hledá vztahy, které ji naplňují, ve kterých je oceňována, radostná a svobodná. Pokud není v jakémkoli vztahu spokojená, pokusí se jen změnit, když to nejde, odchází z něj bez výčitek a odsuzování sebe sama. Uvědomuje si, že je silná obstát kritiku druhých, kteří takto reagují ze závisti. Ví, že si zaslouží mít krásný a šťastný život. Má své hranice a učí druhé, jak se k ní mohou a nemohou chovat a do jaké míry ji mohou zasahovat do vlastního života.

Otázka nyní zní: „Chci být šťastná probuzená žena nebo zůstanu nešťastná neprobuzená žena?“

Odpovědět si již musí každá žena sama.

Cesta k probuzení je těžká a namáhavá. Je jen pro odvážné ženy, které musí vyjít ze své komfortní zóny. Může je čekat mnoho bolesti při léčení traumat, mnoho slz při loučení se starým, mnoho smutku a lítosti nad tím, že tak dlouho čekaly. Je třeba si uvědomit, že žena neléčí jen sama sebe, ale generace žen před ní, a to chce velkou odvahu. Je to každodenní práce sama na sobě, stále přemýšlení a hodně změn. Mnohokrát žena klopýtne a musí se opět postavit na nohy a jít v před. Když vstoupí na cestu šťastné ženy není již návratu. Tato žena VÍ, že za tím vším je ukryt poklad, který ji naplní tím, po čem její srdce, mysl, tělo i duše touží. VÍ, že po dešti vždy slunce vychází. VÍ, že je mnoho lidí stejně smýšlejících, kteří ji pomohou a povzbudí na její cestě. Šťastná probuzená žena touží ŽÍT nejen přežívat.

Zůstat neprobuzená i když srdce a duše pláčou je smrt ženství a ženy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..