Ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Společnost Adriána Kučková, se sídlem v J. A. Komenského 300/1, 736 01 Havířov, IČ: 65896467, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Jméno (příjmení), Telefonní číslo, Emailová adresa, Text zprávy

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro

1.) vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Adriána Kučková zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Adriána Kučková, nejdéle 1 rok ( v případě Dárkového poukazu na seminář) od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

2.) zasílání obchodních sdělení správcem na základě uděleného souhlasu a plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Osobní údaje budou společností Adriána Kučková zpracovávány po dobu 1 roku, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Adriána Kučková.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.