FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Písemně:
- zašlete na adresu : Kučková Adriána, Stonavská 411/23, 735 35 Horní Suchá

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@harmonickyvztah.cz Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum: (*)

Nehodící se škrtněte