FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Písemně:

- zašlete na adresu : Kučková Adriána, Jílemnického 63/8,  736 01 Havířov

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum: (*)

Nehodící se škrtněte

                        Adresa pro doručování elektronické pošty: maserkaaja@email.cz